Bostadsrättsombildning

Ombildning bostadsrätt och hyresrätt – bostadsrättsombildning med hjälp av oss!

Ombildningskonsulten hjälper alla typer av bostadsrättsföreningar med ombildning från hyresrätt till bostadsrätt, oavsett om du bor i ett hus med 3 eller 300 lägenheter. Vi hjälper er hela vägen från att bilda förening till att ta över fastigheten och vi finns kvar som stöd även efter övertagandet.


Ombildningskonsulten arbetar med bostadsrättsombildning i hela Sverige.

Experter på bostadsrättsombildning

Vi är experter på ombildning av hyresrätt till bostadsrätt och hjälper föreningar i alla delar av stor-Storstockholm och övriga Sverige att genomföra lyckade ombildningar. Bara under de senaste fem åren har våra ombildningskonsulter ombildat över 6 000 lägenheter till bostadsrätter. Det gör oss till en av de absolut största ombildarna i landet och senaste året är vi är bland de marknadsledande på att bilda bostadsrätt och ombilda hyresrätt i Stockholm.

Helhetsansvar från början till slut

Med vår erfarenhet vi följer stor kunskap och med kunskapen följer ett stort ansvar. Ombildningskonsulten tar därför ett helhetsgrepp på varje ombildning och lägger stort fokus på alla led i processen. Allt från bildandet av bostadsrättsföreningen till slutligen genomförd affär. Vår expertis möjliggör en trygg, rolig och lärorik ombildningsprocess för alla boende och för styrelsen.

Tillgång till de bästa experterna

Om ombildningen innebär en aktiebolagstransaktion, vilket kan kräva djupare juridisk granskning av avtal mm, samarbetar vi med specialister på fastighetsrätt och affärsjuridik från Glimstedts Advokatbyrå. Även när det gäller granskning av redovisning i aktiebolag, teknisk besiktning av fastigheter eller kontroll av rörsystem och stammar i fastigheter så tar vi hjälp av de bästa specialisterna som finns att tillgå på marknaden. På så sätt säkerställer vi att er förening har tillgång till bästa möjliga kompetens och maximal trygghet i ombildningen.

Helt oberoende ombildningskonsult

Vi är av uppfattningen att det i varje ombildning ska finnas en part som enbart ser till de boendes bästa och som arbetar helt oberoende utifrån andra faktorer. Ombildningskonsulten har som enda mål att hjälpa de boende till så förmånliga villkor och ett så lyckat resultat som möjligt. Vi ser till att föreningen får mycket attraktiva erbjudanden från de bästa bankerna, förvaltarna och försäkringsbolagen.

Det kostar inget !

Vi jobbar på risk och får betalt först när föreningen blir ägare till fastigheten. Vi står för alla utlägg och kostnader under ombildningen. För att vara övertydlig – blir det ingen affär så kostar det inte föreningen något.