Att välja ombildningskonsult

Att välja ombildningskonsult är en viktig fråga i en ombildning. Ombildningskonsulten kommer i mål med våra uppdrag!


Det är svårt att välja rätt ombildningskonsult. Det finns många saker att ta hänsyn till. Den viktigaste frågan att ställa ig som köpare av en ombildningstjänst är: Kommer konsulten att komma i mål med ombildningen? Vår rekommendation är att välja den konsult som ni tror har bäst förutsättningar och track-record för att komma i mål. Ombildningskonsulten kommer i mål!

Nedan har du några vanliga frågor som kommer upp i valprocessen och våra svar på de vanligaste frågorna vi får från föreningar som söker hjälp med ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Tidigare genomförda ombildning i jämförbart läge, jämförbar fastighet?

Svar: Se karta över genomförda ombildningar på hemsida. Ombildningskonsulten har genomfört ombildningar i alla lägen och i många städer runt om i Sverige.

Mötesdeltagande vid möten?

Svar: Ja, utan begränsning. Gäller både styrelsemöten och föreningsmöten.

Kan agera ordförande under stämmor/informationsmöten?

Svar: Ja, självklart. Vi organiserar, håller i och leder alla stämmor och informationsmöten.

Förankring (kunskaper om prisbilden för bostadsrätter på aktuell delmarknad) i bostadsrättsmarknaden, på vilket sätt?

Svar: Ombildningskonsulten har prisstatistik över alla sålda lägenheter i området och goda kontakter med många mäklare som är verkliga experter på just ert område.

Upprättar ekonomisk plan och därtill nödvändigt presentationsmaterial så att den enskilde kan ta till sig vad boendekostnaden blir för just dennes lägenhet?

Svar: Ja, vi upprättar den ekonomiska planen och nödvändiga kalkyler samt individuella och tydliga boendekostnadskalkyler för varje lägenhet.

Teknisk besiktning, när genomförs denna? Vilken konsult används?

Svar: Besiktning genomförs på ett så tidigt stadie som möjligt – innan informationsmöten. Vi använder oss endast av erkända besiktningsmän med stor erfarenhet. Om så krävs genomför vi även tilläggsundersökningar av till exempel avloppsstammar.

Biträder upphandling av finansiering? Vilka bankkontakter?

Svar: Ja, vi begär in offerter från alla kreditinstitut och hjälper föreningen välja den som är bäst i ert fall. Vi har mycket goda relationer med samtliga banker.

Biträder upphandling av förvaltningstjänster och försäkringar?

Svar: Ja, vi begär in offerter från samtliga verksamma förvaltare i vårt förvaltarregister som önskar arbeta med föreningar i er storlek och i ert område. Till försäkringarna använder vi oss av en försäkringsmäklare som letar både inom och utom landet.

Genomför lagfartsansökan och övriga myndighetskontakter erforderliga för föreningens förvärv av fastigheten?

Svar: Ja, dock så brukar banken i praktiken vara den som upprättar och skickar in lagfartsansökan.

Hanterar tillkommande upplåtelser av bostadsrätter inom föreningens första 6 månader som fastighetsägare?

Svar: Ja, vi kan hjälpa till med detta tills alla lägenheter är upplåtna med bostadsrätt.

Erfarenhet från er typ av hyresvärd?

Svar: Ombildningskonsulten har ständigt pågående uppdrag från allmännyttiga bolag samt stor erfarenhet av ombildningar där privata fastighetsägare är säljare, både börsnoterade privata fastighetsbolag och privatpersoner och dödsbon som säljare. Vi har kanske till och med arbetat mot er fastighetsägare tidigare. Kontakta Ombildningskonsulten!

Hanterar frågor från boende?

Svar: Vi hänvisar alltid alla boende till oss via telefon, e-post eller möten på vårt kontor. Styrelsen ska inte behöva svara på frågor från alla boende under processen. Vi har mobil växel och försöker vara maximalt tillgängliga.

Vad ingår i Ombildningskonsultens tjänst?

Svar: ALLT ingår. Vi vet aldrig vad som kan komma att behöva göras i ett uppdrag. Det kan vara en mängd olika saker som är nödvändiga för att få processen framåt och i mål. Allt ingår i det pris vi offererar. Föreningen vet exakt hur mycket vår tjänst kostar och betalningen sker på tillträdesdagen, den dagen föreningen blir fastighetsägare.

Enklare kan det inte vara! Välkommen med er förfrågan. Kontakta Ombildningskonsulten idag!