Ombildningens steg

Ombildningskonsulten har tagit fram en mycket väl fungerande process för ombildningar.
Vi skräddarsyr er ombildning!


Allmannytta-steg-0

Ombildning i fastighet ägd av allmännyttigt bolag

En ombildningsprocess följer en viss ordning. Vissa moment är obligatoriska och styrs av lag, t.ex. måste en teknisk besiktning genomföras och en ekonomisk plan upprättas och granskas av oberoende intygsgivare. I figuren till höger kan du se en ungefärlig ordning på de olika momenten.

Ombildning i privatägd fastighet

Processen är liknande men här finns även ett förhandlingsmoment när man måste komma överens med säljaren om ett bra pris.

Hur lång tid tar en ombildning?

En ombildning kan ta allt från 3 månader i ett litet privatägt hus till 1,5 år i en stor fastighet som ägs av allmännyttan. I allmännyttan kan handläggningen hos bostadsbolaget ibland ta mycket lång tid (6-12 månader). I ombildningar med privat ägare är det istället förhandlingsmomentet, att komma överens om priset, som är det moment som kan dra ut på tiden.

Varje ombildning är unik och vi skräddarsyr alltid varje ombildning efter just er förenings förutsättningar.