Vanliga frågor om ombildning

Här finner du de vanligaste frågorna som har med ombildning från hyresrätt till bostadsrätt att göra.


Blir det verkligen billigare på lång sikt att bo i bostadsrätt?

Ja, nästan undantagslöst. Värdeutvecklingen de senaste åren har varit mycket gynnsam. Dessutom är lånen nästan alltid så kallade bottenlån som har den lägsta räntan.

Får jag låna till hela insatsen? Måste jag amortera??

Ja, eftersom lägenheten är värd mer på marknaden än du köpt den för, får du låna till hela köpeskillingen och kanske lite till. Amortering kan du i regel lägga upp som du vill. De flesta brukar välja att inte amortera. Bankerna vill idag att man amorterar ner lånet till 70% av marknadsvärdet på lägenheten.

Bankerna har nya regler. Får jag låna till hela insatsen med de nya reglerna?

Ja – du får låna till hela insatsen. De nya ändrade reglerna berör inte dig i ombildningssammanhang.

De nya reglerna säger att bolånetaket inte bör överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde. Vid en ombildning köper ni er bostad under 85 procent av marknadsvärdet och får därför låna till hela insatsen.

Hur många måste rösta ja på köpstämman för att köpet ska gå igenom?

2/3 av hyresgästerna måste rösta ja för att föreningen ska få köpa fastigheten, d.v.s de uthyrda lägenheterna och lokalerna.

Hur vet jag att kalkylen håller?

Du behöver inte vara orolig. Kalkylerna granskas i den ekonomiska planen av intygsgivare som är godkända av Boverket. Intygsgivarnas uppgift är att kontrollera att kalkylerna är rimliga. Dessutom har bankerna granskat den ekonomiska planen. Banker lånar inte ut pengar till osäkra projekt.

Jag har bostadsbidrag. Får jag behålla det om jag köper lägenheten?

Ja, dock förändras det något. Ring din handläggare på försäkringskassan för ytterligare information.

an en annan familjemedlem äga min lägenhet medan jag hyr i andra hand av den personen?

Ja, oftast går det bra. Det är föreningens styrelse som bestämmer.

Kan en ombildad förening gå i konkurs?

I princip inte. För att en förening ska gå i konkurs krävs bland annat att de som bor i huset inte betalar sin årsavgift, alternativt hyra. Slutar samtliga att betala och om det inte flyttar in några som börjar betala istället har föreningen inte längre någon intäkt för att betala sina lån, driftskostnader etc. Detta är definitivt inte sannolikt i Stockholmsregionen. Ingen fastighet som är ombildad av hyresgästerna har någonsin gått i konkurs.

Kan föreningen höja min hyra så fort de tagit över fastigheten?

Nej, föreningen följer samma för handlingsregler som andra hyresvärdar. Detta är reglerat i lag. Oftast föreligger en förhandlingsordning och förhandlingen sker då med Hyresgästföreningen.

Kan jag bo kvar som hyresgäst efter en bostadsrättsombildning?

Ja, vill du inte köpa din lägenhet kan du bo kvar som hyresgäst. Bostadsrättsföreningen blir då din hyresvärd. Dina rättigheter och skyldigheter regleras precis som tidigare i hyreslagstiftningen. Föreningen är dock oftast en bättre fastighetsägare eftersom att den är mer motiverad att skapa en bra boendemiljö. I de ombildningar vi medverkat i slår vi ett extra slag för att hyresgästernas intressen ska tillvaratas på ett bra sätt.

Kan jag dela mitt ägande med någon annan?

Grundregeln är att lägenheten ska upplåtas på kontraktsinnehavaren, men oftast kan du fördela ägandet som du vill. De flesta föreningar brukar dock ha som regel att den som står på kontraktet ska äga minst 5-10 procent av lägenheten eller lokalen. Det är dock föreningens styrelse som bestämmer.

När kan jag sälja?

Direkt efter köpet om du vill. Ofta kan det dock löna sig, skattemässigt, att vänta tills efter årsskiftet.

Om jag röstar Ja på köpstämman, har jag då köpt min lägenhet?

Att rösta ja till ombildning till bostadsrätter innebär inte att du förbundit dig att köpa din lägenhet. Du skaffar dig bara möjligheten att köpa den. Själva köpet genomförs först när det är dags att betala lägenheten.

Kan jag få skattejämkning trots att jag är pensionär?

Ja, så länge du betalar skatt kan du få skattejämkning. Du beställer blankett för skattejämkning hos skattemyndigheten eller hämtar på den på www.skatteverket.se

Är rörlig ränta (bunden i 30 dagar) den billigaste räntan?

Ja, oftast är den rörliga räntan lägre än den fasta. Den är dock svårare att budgetera eftersom vi inte vet hur framtiden ser ut. Vill man veta kostnaden för 1-5 år framåt kan räntan bindas och blir då densamma varje månad under perioden.