Våra ledord för ombildning

Ombildningskonsultens nyckelord för en lyckad ombildning från hyresrätt till bostadsrätt


Ombildningskonsultens framgångsrecept bygger på att sätta de boende i främsta rummet. Utifrån nedanstående nyckelord säkerställer vi att föreningen får hög anslutningsgrad med många köpare, vilket leder till starka och bra bostadsrättsföreningar. Det gör också att ombildningen blir så rolig som möjligt och styrelsens ansträngningar så små som möjligt.

Information

För att all fakta ska vara så enkel som möjlig att ta till sig för alla boende individanpassar vi all information om de boendes lägenheter och deras boendeekonomi. På så sätt säkerställer vi att alla i huset får den information och kunskap som krävs för att de ska kunna ta ett tryggt och välinformerat beslut i frågor som rör deras boende och lägenhetsköp.

Det är viktigt att informationsspridningen fungerar så smidigt som möjligt och därför registrerar vi även ett domännamn och upprättar en hemsida åt föreningen. Hemsidan lämnar vi givetvis över till föreningen när ombildningen är slutförd.

Tillgänglighet

Vi har extremt hög tillgänglighet både innan, under och efter ombildningsprocessen för både styrelse och boende. Därför finns vi alltid tillgängliga per telefon och via e-post under dagar och kvällar eller så kan man komma förbi vårt kontor och bara ta en kopp kaffe och prata.

Det är viktigt för oss att alltid vara tillgängliga och att alla boende känner sig trygga i att kontakta oss för att ställa frågor och diskutera sina privata ekonomiska förutsättningar. För att avlasta styrelsen håller vi i all kontakt med de boende, då får de alltid korrekta och konsekventa svar.

Tempo

För att en ombildning ska kunna genomföras med ett så bra resultat som möjligt för samtliga boende är det viktigt att hålla ett jämt tempo. I samråd med styrelsen bestämmer vi en tidsplan som är relevant för just Er process. Ibland finns det perioder i en ombildning då man avvaktar besked från fastighetsägaren och dessa kan ibland ta lite tid. Vi ser till att alla boende i huset alltid vet var i processen vi befinner oss så att vi kan agera effektivt när det är upp till föreningen och/eller styrelsen att fatta beslut.

Glädje

Ombildningskonsultens fokus under hela ombildningsprocessen ligger på att det ska bli bättre än idag. Det gäller oavsett om man vill köpa sin lägenhet, fortsätta att hyra den eller om man funderar på att byta den mot en annan hyresrätt. Vi skapar mervärde och tar fram ett attraktivt erbjudande för alla som bor i huset.