Bostadsrättsombildning i Blackeberg

Svenska Bostäder godkände idag intresseanmälan för bostadsrättsombildning som lämnats in av Brf Holländaren 1 i Blackeberg


Hollandaren1Ombildningskonsulten har hjälpt bostadsrättsföreningen att samla in intresseanmälningar bland de boende angående bostadsrättsombildning. Bostadsrättsföreningen Holländaren 1 avvaktar nu Svenska Bostäders handläggning och ser med tiden fram emot ett priserbjudande avseende köp av fastigheten. Fastigheten omfattar ett helt kvarter, är uppförd på 50-talet och består av 121 bostadslägenheter. Holländaren 1 är belägen på Elias Lönnrots väg / Ibsengatan i Blackeberg / Bromma.

När priserbjudandet erhållits från Svenska Bostäder kommer bostadsrättsföreningen att låta besiktiga fastigheten med hjälp av en byggtekniskt sakkunnig, föreningskalkyl och individuella boendekalkyler kommer att upprättas samt informationsmöte hållas med alla boende. Därefter avgör en extra föreningsstämma om bostadsrättsföreningen ska gå vidare och köpa fastigheten och upplåta lägenheter med bostadsrätt till de som så önskar. De som väljer att fortsätta att hyra bor kvar med samma hyreskontrakt som idag.

Ombildningskonsulten ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med de boende.

Kommentarer inaktiverade.