Fokus-Bostadsrätt 16 nov 2016

Intervju i Svenska Dagbladet

Fokus-Bostadsrätt 16 nov 2016

fokus-bostadsratt-16-nov-2016
Artikel med Rikard Johansson om vägen till en lyckad ombildning

Det är många steg som ska gås igenom för att genomföra en lyckad ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. I denna artikel från Svenska Dagbladets bilaga Fokus Bostadsrätt den 16 november 2016 ger Ombildningskonsultens grundare sin syn på saken.

Bookmark the permalink.