Nya ombildningsuppdrag ute i landet

Nya uppdrag på ombildning i bl.a. Västerås, Viken och Helsingborg


Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt i Helsingborg, Viken och Västerås.

I och med att Stockholm Stad tagit beslut om att inte längre sälja några av allmännyttans fastigheter till bostadsrättsföreningar så får vi ofta frågan om det är slut med ombildningar nu. Så är inte fallet.

Privata säljare fortsätter att sälja till föreningar i stor skala över hela landet, även i Stockholm och Stockholms innerstad. Kommunala fastighetsbolag fortsätter och att sälja till föreningar i flera kommuner i Stockholms län, liksom kommuner runt om i Sverige.

Oftast är en försäljning till en bostadsrättsförening den absolut bästa lösningen när en bostadsfastighet ska säljas. Delvis beroende på en mycket gynnsam skattesituation för fastighetsägare med stor latent reavinst. Vid försäljning till en bostadsrättsföreningen kan skattekostnaden minimeras.

För att det ska vara möjligt att genomföra en ombildning till bostadsrätt krävs att bostadsrätterna har ett visst marknadsvärde. Prisuppgången på bostadsrätter de senaste åren har varit så kraftig i många städer att det nu är  möjligt att ombilda till bostadsrätt i de flesta städer i landet.

Den senaste tiden har Ombildningskonsulten fått nya uppdrag i bl.a. Västerås, Viken och Helsingborg.

Kommentarer inaktiverade.