Om Ombildningskonsulten

Ombildningskonsultens syfte är att hjälpa bostadsrättsföreningar att genomföra trygga och enkla ombildningsprocesser med alla boende i centrum. Vi arbetar i hela landet och med föreningar av alla storlekar.


Ombildningskonsulten kommer i mål med bostadsrätts- ombildningar.

Genom att ta totalt ansvar för samtliga led i processen och fokusera på lättbegriplig, individuell information och att våra ombildningskonsulter håller hög tillgänglighet för styrelse och boende blir anslutningen och intresset högt. Vi lyckas med våra uppdrag!

Vi som jobbar på Ombildningskonsulten

På Ombildningskonsulten finns fastighetsmäklare, ekonomer och fastighetsanalytiker med en gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen. Våra medarbetare har tidigare arbetat på större privata och allmännyttiga fastighetsbolag, på fastighetsmäkleri och till och med för Hyresgästföreningen.

Boverket utser intygsgivare som är personer som är speciellt kunniga och lämpliga att granska ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar. Totalt finns knappt 90 intygsgivare i Sverige. På Ombildningskonsulten arbetar två intygsgivare som är utsedda av Boverket.

Under de senaste 5 åren har vi ombildat över 6000 lägenheter med lyckat resultat. Vi hjälper gärna er med er ombildning. Ta kontakt för en förutsättningslös diskussion! Välkommen!