Intygsgivare av ekonomisk plan

Intygsgivare för ekonomisk plan för bostadsrättsförening!


Intygsgivare är en oberoende granskare av föreningens ekonomiska plan.

Intygsgivare utsedda av Boverket

En intygsgivare är en person utsedd av Boverket som granskar ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar. En bostadsrättsförenings ekonomiska plan måste granskas och undertecknas av två oberoende intygsgivare innan den kan registreras hos Bolagsverket. En underskriven ekonomisk plan är en förutsättning för att en bostadsrättsförening ska ha rätt att upplåta lägenheter med bostadsrätt till sina medlemmar.

När behövs en ekonomisk plan som granskas av två oberoende intygsgivare?

Det finns flera situationer då en ekonomisk plan måste uppsättas. Ett exempel är vid nybyggnad eller ombildning. Ett annat när föreningen i efterhand får en förändrad ekonomisk situation. Normalt sett behöver man inte upprätta en ny ekonomisk plan om föreningens ekonomi förbättras, t.ex då mer yta upplåts med bostadsrätt. Du kan läsa mer om när en ekonomisk plan behöver upprättas och granskas av två intygsgivare på Boverkets webbplats.

Två intygsgivare av ekonomiska planer hos Ombildningskonsulten

Ett 90-tal personer i Sverige har den kunskap och erfarenhet av ekonomi, fastighetsjuridik, företagsekonomi och fastighetsskötsel som Boverket bedömer som nödvändig för att få behörighet att fungera som intygsgivare av ekonomiska planer. På Ombildningskonsulten arbetar två av dessa intygsgivare – Rikard Johansson och Hannes Persson. Båda jobbar också dagligen med bostadsrättsombildning.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster kring intygsgivning av ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar. Vi hjälper gärna till att granska er bostadsrättsförenings ekonomiska plan.