Ombildningskonsultens ledning

Ombildningskonsultens ledning utgörs av Rikard Johansson och Hannes Persson som också grundade företaget. För närvarande är vi fyra medarbetare i företaget.


Rikard Johansson
Grundare
Ombildningskonsult
Intygsgivare utsedd av Boverket
Reg fastighetsmäklare
Utbildning i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm samt studier i juridik och fastighetsrätt samt fastighetsmäklarutbildning vid Stockholms universitet.
Har arbetat inom fastighetsvärlden större delen av arbetslivet, bland annat som kapitalförvaltare och fastighetsanalytiker på ett av landets största investment- och fastighetsbolag. Mångårig erfarenhet som ombildningskonsult och affärsutvecklare från konkurrerande företag.

Hannes Persson
Grundare
Ombildningskonsult
Intygsgivare utsedd av Boverket
Ek.Kand Företagsekonomi 
Fil.Kand Fastighetsvetenskap
Utbildning i Företagsekonomi och Fastighetsvetenskap vid Lunds Universitet och Malmö Högskola. Har arbetat flera år inom fastighetsbranschen, tidigare både inom allmännyttan och som konsult åt Hyresgästföreningen. Flerårig erfarenhet av att driva ombildningsprojekt.
Det roligaste med ombildningar är att ge människor möjligheten att påverka och förändra.