Varför Ombildningskonsulten

Att välja rätt ombildningskonsult är svårt men mycket viktigt. Vi arbetar med stort engagemang och mycket glädje och är duktiga på att skapa förtroende och intresse för ombildningen bland de boende. Vi lyckas med våra uppdrag!


  • Vi arbetar primärt med människor och inte med fastigheter. Vår framgångsrika modell bygger på att vi sätter alla boende i första rummet. Genom individanpassad och lättbegriplig information, extremt hög tillgänglighet för boende och styrelse, högt tempo och ett stort mått av glädje ser vi till att föreningen får många köpare. Detta leder till starka och trygga bostadsrättsföreningar.
  • Ombildningskonsulten är ett av de ledande ombildningsföretagen i Sverige och våra ombildningskonsulter har stor erfarenhet av att framgångsrikt genomföra ombildningar i både stora och små fastigheter. Vi kan uppvisa mycket goda referenser och har nöjda kunder.
  • Vi är helt oberoende från fastighetsägare, banker, förvaltare och försäkringsbolag. Vi är till 100% fokuserade på att hjälpa de boende att ombilda sin fastighet på så förmånliga villkor och med så lyckat resultat som möjligt. Vi företräder aldrig fastighetsägare och vi håller inte på med fastighetsförvaltning eller förmedlar bostadsrätter. Vi ser till att föreningen, genom upphandling, får den bank, försäkringsbolag, förvaltare och städfirma som är bäst för föreningen.
  • En ombildning ska skötas av erfarna ombildningskonsulter! Det finns många exempel på ombildningar som havererat på grund av att föreningen valt fel konsult. Eftersom ombildningar är vår enda verksamhet och vi arbetar med det varje dag så är vi experter på detta. Vi kan ombildningar!

Vi vill gärna hjälpa er! Vi tycker att ombildningar är det roligaste som finns och vi lär gärna känna er förening.

Välkommen som kund!