Stopp för ombildningar i allmännyttan i Stockholm

Ombildningar i Stockholms allmännytta stoppas


Idag blev det officiellt att den nya majoriteten i Stockholms stadshus stoppar alla pågående ombildningar i Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem. Alla pågående ombildningar med dessa fastighetsägare avbryts med omedelbar verkan.

Det sker fortfarande många ombildningar i andra kommuner i Stockholms län och ute i landet där kommunala fastighetsbolag är säljare och bostadsrättsföreningar köpare.

Ombildningar där privata företag eller privatpersoner är säljare påverkas inte alls av beslutet i Stockholms kommun. Det står alla fastighetsägare fortsatt fritt att sälja sina fastigheter till en bostadsrättsförening om man så önskar. Någon stopplag för ombildningar, likt den som infördes 2002 när Socialdemokraterna kom till makten, förefaller det inte finnas några planer på att införa denna gång.

Kommentarer inaktiverade.